Northrop N-3PB – nytt byggesett

29806-1-1_72_n-3pb_little_norway_service

Little Norway versjonen

Nå kommer Special Hobby med nytt byggesett av Flysamlingens «juvel» Northrop N-3PB. Det eneste bevarte av denne typen som Norge bestilte 24 av i 1940.

De 24 N-3PB var Northrop-fabrikkens første salgskontrakt. P.g.a. okkupasjonen av Norge ble flyene levert til trening av norske mannskaper i Canada og til 330 Squadron som ble etablert på Island i 1941 (18 stk.). Her ble flyene brukt til patruljering og eskorte for fartøyer. De var flere ganger involvert i angrep på tyske u-båter og luftkamper med tyske fire-motors Focke-Wulf FW200 Condor rekognoseringsfly.


Les mer om de nye byggesettene: her

newsletter-sablona-6

 

Flysamlingens Heinkel He111 er snart til salgs!

Utrolig men sant, om enn i overført betydning. For Heinkel He111 5J+CN skal naturligvis forbli trygt bevart på Flysamlingen.  «Sannheten» ligger i at 5J+CN har stått modell for Airfix og i løpet av året blir det mulig å kjøpe modellbyggesettet av denne sjeldne P-2 versjonen av det tyske bombeflyet.

Hvordan dette gikk til kan man lese mer om i neste nummer av medlemsbladet FLYSAM, men her en kortversjon:

Heinkel He 111

Originalen 5J+CN i utstillingen på Flysamlingen

I november 2013 fikk Flysamlingen en henvendelse fra Hornby Hobbies som nå eier merkenavnet Airfix. Planen var å produsere et nytt He 111H byggesett; de skulle scanne flyet hos oss, Junkers Jumo-motorer et annet sted og deretter kombinere begge i en H som var den mest vanlige varianten av He 111.

Flyhistoriker Bjørn Olsen på Flysamlingen syntes det var en dårlig ide og klarte å overbevise britene om at det var 5J-CN som helt og fullt burde gjenskapes som Airfix-modell i skala 1/72.

Årets august-utgave av Airfix Model World inneholder en detaljert artikkel om byggingen av settet. I tillegg har Bjørn bidratt med en artikkel der den unike historien bak Heinkelen står i fokus. Også selve byggesettet inneholder informasjon om Flysamlingen og vil dermed gi museet langvarig internasjonal markedsføring.

Bra jobbet, Bjørn!

Slik vil esken med byggesettet bli seende ut

Slik vil esken med byggesettet bli seende ut