Velkommen til julemøte i NSFF og Flysamlingens Venneforening

Kjære Flyentusiast og medlem i Norsk Spotter og Flyentusiast Forening (NSFF) eller Flysamlingen Gardermoen, Venneforeningen.

Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor og ønsker velkommen til årets julemøte med litt ekstra torsdag 10. desember kl. 18:00 på Flysamlingen (Museumsvegen 35, 2060 Gardermoen).

Også i år dekker vi på i flyhallen og serverer pizza m/drikke, pepperkaker og kaffe. Tett på flyene håper vi å lage en fin ramme for en hyggelig aften. På programmet står:

• Kl. 18:00 (presis) «Vorspiel» i auditoriet v/ Erik Ohme som vil fortelle og vise bilder fra nasjonale flymuseer i Spania og Portugal, samt fra Imperial War Museum i Duxford, England.

• Kl. 19:15 Pizza og sosialt samvær. Deretter kan den enkelte litt etter eget ønske:

–  Besiktige verkstedet hvor verkstedleder Jan vil fortelle litt om status og planer for virksomheten der.

–  Spasere rundt i utstillingen å få vite litt mer om det enkelte fly og historien bak det, både fra fly-fadderne og andre som kan noe om dette.

Vi trenger bindende påmelding og en egenandel for mat og drikke på kr 75,-. Meld deg på med en mail til flysam@flysam.no innen tirsdag 1. desember.

Vi gleder oss til å se deg!

Et ambisjonsnivå og en retning er beskrevet

Sjefen for Luftforsvarsmuseet og hans NK – til daglig: Anders og Ole Sigurd, var innom Flysamlingen i går med gode nyheter om planene for videre arbeid med utvikling av Forsvarets flysamling Gardermoen.

Slik beskriver Anders veien videre:

«Forsvarets Museer (FM) har torsdag 12. november sammen med Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) fastlagt videre gang i arbeidet med FFG og drift.

Arbeidet vil være delt i to hoveddeler, på kort og lang sikt:

Langsiktig perspektiv
FAKT har tildelt FM et oppdrag om å utarbeide forslag til fremtidig organisasjon og driftsform ved FFG. Dette vil være et arbeid som produserer en skriftlig rapport som vil drøfte mulige veier videre både organisatorisk og driftsmessig, og vil munne ut i en anbefaling. Rapporten skal utarbeides av blant andre FAKT, FM og LMU med innspill fra relevante parter, ikke minst Venneforeningen ved FFG. Rapporten vil være ferdig 1. april 2016.

Kortsiktig perspektiv – 2016
På grunn av at arbeidet med en fremtidig driftsform ikke vil være ferdig før tidligst medio 2016, har FM og FAKT videre bestemt at en skal satse på å videreføre eksisterende aktivitet ved FFG på dagens nivå, eller om mulig noe høyere. Dette innebærer at flysamlingen som vanlig vil være stengt i januar 2016 for årlig vedlikehold, men deretter vil en åpne for publikum på linje med 2015 nivå. En ønsker så å øke tilgjengeligheten for publikum, d.v.s. utvide generelle åpningstider i forhold til 2015 så langt økonomi og ressurser tillater. Lukkede arrangementer, guiding og konferanser vil videreføres og forhåpentligvis øke i antall i 2016. Aktiviteten i verkstedet fortsetter på dagens nivå. I tillegg vil det muligens iverksettes mindre prosjekter ifm magasinering av gjenstander og reglementer.

Dette innebærer at det snarest må etableres en organisasjon som kan ivareta denne driften. Luftforsvarsmuseet vil, sammen med Venneforeningen, utarbeide et utkast til organisering. Deretter vil en starte rekruttering og bemanning av de forskjellige posisjoner slik at en er klar til aksjon i 2016.

Vi satser på økt aktivitet og publikums-tilstrømming neste år, og skal stå på for å ha alt på plass når vedlikeholds-perioden er over.»

Venneforeningen er svært glad for at arbeidet med å planlegge videre utvikling av Flysamlingen både på kort og lang sikt nå er i gang. Vi skal bidra med all vår erfaring og kompetanse for at resultatet skal bli best mulig og gleder oss til et fortsatt nært og godt samarbeid.

 

Medlemsmøte torsdag 12. november kl. 18:00. Nytt tema

Tema: Fotografering i flyhallen.

Den planlagte bildeserien må dessverre flyttes til nyåret.

Det blir likevel møte, og som vanlig blir det selvsagt vafler, kaffe og hyggelig samvær med folk med felles interesser.

Denne kvelden er Flyhallen åpen, med mulighet for å ta bilder av flyene der. Da har vi sjansen til å øve litt, både på bilder av hele flyet, nærbilder og forskjellige vinkler. Vi kan dessuten få tips av andre fotografer.

Etter møtet blir det lagt ut en link slik at dere kan sende inn de beste bildene. Vinneren blir annonsert på årets julemøte, som vil bli arrangert på Flysamlingen torsdag 10. desember.

Det blir også tid til en kaffekopp og en vaffel eller to.
Håper så mange som mulig får anledning til å komme.