Lys i enden av tunnelen?

Venneforeningen FfG er gjort kjent med følgende:

Det har vært ført forhandlinger mellom Forsvarsdepartementet og Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østland.

Så snart resultatet av disse forandlingene foreligger, er ledelsen i FMU innstilt på at Flysamlingen skal åpne så snart det lar seg gjøre.

Dette gir håp om at Flysamlingen gjenåpnes for publikum i løpet av 1. kvartal 2017.

Venneforeningen vil invitere alle sine medlemmer til dugnad på Flysamlingen 28 og 29 januar 2017. Det kommer mer informasjon om dette senere.

God jul og godt nytt år til alle!