ÅRSMØTE 2017

Venneforeningen innkaller til årsmøte søndag 12. februar 2017 kl 1300 på Flysamlingen.

Det serveres kaffe og vafler fra kl 1200.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
  4. Årsmelding
  5. Årsregnskap og revisjonsrapport
  6. Budsjett 2017 inkl fastsettelse av årskontingent
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

Etter årsmøtet vil det bli gitt en orientering om status på Flysamlingen.

VEL MØTT!