Oppføringer av Helge Enger

ÅRSMØTE 2017

Venneforeningen innkaller til årsmøte søndag 12. februar 2017 kl 1300 på Flysamlingen. Det serveres kaffe og vafler fra kl 1200. Saksliste: Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder og sekretær Valg av to personer til å undertegne protokollen Årsmelding Årsregnskap og revisjonsrapport Budsjett 2017 inkl fastsettelse av årskontingent Innkomne forslag Valg Etter årsmøtet […]

Lys i enden av tunnelen?

Venneforeningen FfG er gjort kjent med følgende: Det har vært ført forhandlinger mellom Forsvarsdepartementet og Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østland. Så snart resultatet av disse forandlingene foreligger, er ledelsen i FMU innstilt på at Flysamlingen skal åpne så snart det lar seg gjøre. Dette gir håp om at Flysamlingen gjenåpnes for publikum i løpet av 1. […]

Lynx-helikopteret vises fram etter sommerferien

Lynx-helikopteret er nå vasket, pusset og klargjort etter alle kunstens regler. Verkstedleder Jan og folka hans har ikke kastet bort tiden, med jobbet som helter for å «pakke ut» Lynx’en ordentlig etter ankomst. Venneforeningen gleder seg til å vise fram «damen» til flere enn de som har sette henne til nå. Ikke vet vi når […]