God romjul!

Romjula er også en fin tid på Flysamlingen, – særlig når man har mye ugjort. Det har Venneforeningen etter et år hvor stort sett alle ressursene har gått med til å drifte museet.

Bruaseth-samlingen (ca. 750 modeller) har vi hatt i utstillingen i flere år, men ambisjonen er å gjøre den mer tilgjengelig som formidlings-objekt. Det skal oppnås ved at hver modell gis et eget nummer, flyene skal deretter fotograferes og logges med relevant informasjon for senere å kunne presenteres i en interaktiv løsning hvor publikum kan hente opp informasjon om hvert enkelt fly på en skjerm.

I dag har Aud og Jan som gode frivillige startet nummererings- og registreringsarbeidet. Planen er at denne første fasen av prosjektet skal være ferdig til gjenåpningen 6. februar.

Kjell fine håndskrift ble utnyttet til å nummerere alle skiltene

Kjells fine håndskrift ble utnyttet til å nummerere alle skiltene

Julehilsen og takk fra Styrelederen

Frode_Ander

Styreleder Frode Ander

Venneforeningen avslutter nå den største dugnaden i foreningens historie. Nok en gang ser vi at dere stiller opp til beste for Flysamlingen. Jeg lar meg stadig imponere over den viljen det er til å stå på for dette huset. Noen korte fakta:

Vi har hatt åpent for publikum minst en dag i uken siden februar, det betyr at rundt 5.000 besøkende har fått en opplevelse på Flysamlingen.  Vi har gjennomført ca. 80 arrangementer både for næringsliv og private.

I tillegg til å holde åpent for publikum har Venneforeningen fått på plass en ny Gate Guardian, vi har bygget opp en nye IT infrastruktur etter at Akershusmuseet avsluttet sitt engasjement og tok med seg sitt utstyr. – Vi har sørget for å bistå Forsvarets museer i å holde huset i godt skikk i påvente av at en ny permanent drifter er på plass.

Vi ser nå med stor glede, optimisme og forventning fram til at Forsvarets museer ved Luftforsvarsmuseet tar over den daglige driften av samlingen. Venneforeningen vil selvsagt være en betydelig innsatsfaktor i 2016 også, men da i den kontekst og innenfor de rammer vi er ment å jobbe.

Nå ser vi fram til å ta tak i alle de gode prosjektforslagene som vi i år ikke har hatt kapasitet til å gjøre noe med. Venneforeningen ønsker i samarbeide med Luftforsvarsmuseet å videreutvikle Flysamlingen og gjøre dette til en enda bedre opplevelse for publikum.

Tusen takk til alle venner av Flysamlingen!

En riktig god Jul og Godt nytt år.

Hilsen

Frode Ander, Styreleder

Forsvarets Museer (FM) v/Luftforsvarsmuseet (LMU) trenger personell til ny driftsorganisasjon ved Flysamlingen

Sjefen for Luftforsvarsmuseet major Anders Utgård melder:

I 2016 skal FM drive Flysamlingen Gardermoen i egen regi. Ambisjonen er å ha samme nivå på driften som i år eller øke denne hvis økonomien tillater det.

Til dette trengs et antall personer til å ivareta nødvendige oppgaver for å få det hele til å gå rundt.

Følgende rammer vil gjelde for tilsettingene:

·         Begrenset i tid – i utgangspunktet 6 måneder

·         Basere seg på retningslinjene for pensjonistansatte i Forsvaret

·         Timebasert avlønning

Daglig leder ønskes engasjert snarest. Overordnet vil hovedoppgaven være «å holde i trådene» og koordinere den samlede virksomheten ved Flysamling både internt og i forhold til eksterne (eks. Forsvarsbygg). Arbeidsoppgavene vil være administrasjon, økonomistyring, personalplanlegging, besvare henvendelser osv. Daglig leder rapporterer til Sjef LMU. Daglig leder vil også få støtte fra fast medarbeider i FM/FAKT stab og FAKT Økonomi og Personellstab.
Kontakt Sjef for LMU Anders Utgård for nærmere info.

I tillegg vil det være behov for et antall personer ved gjennomføring av kurs/konferanser/andre arrangementer og i åpningstiden (kursverter og sikkerhetsvakter), guider, billett/butikkmedarbeidere og kafebetjening. Planlagt tilsetting medio januar 2016. Nærmere info om arbeidsoppgavene for disse engasjementene kan gis av Venneforeningen v/leder Frode Ander eller nestleder Ivar Strømstad.

Har du tid, overskudd, interesse og vil gjøre en innsats for å heve FfG ett hakk til, sender du en søknad til LMU og melder din interesse, litt om hvorfor og hvilke oppgaver som du primært ønsker å utføre. Send mail til: au@luftfartsmuseum.no. Frister: Engasjementet som daglig leder: 15.12.15. For de øvrige jobbene: 1.1. 2016. Når oversikt over interesserte foreligger vil alle bli kontaktet.

Felles for alle stillingene er at realkompetanse, erfaring og personlig egnethet er avgjørende. Stillingsintervju må påregnes.

Velkommen til julemøte i NSFF og Flysamlingens Venneforening

Kjære Flyentusiast og medlem i Norsk Spotter og Flyentusiast Forening (NSFF) eller Flysamlingen Gardermoen, Venneforeningen.

Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor og ønsker velkommen til årets julemøte med litt ekstra torsdag 10. desember kl. 18:00 på Flysamlingen (Museumsvegen 35, 2060 Gardermoen).

Også i år dekker vi på i flyhallen og serverer pizza m/drikke, pepperkaker og kaffe. Tett på flyene håper vi å lage en fin ramme for en hyggelig aften. På programmet står:

• Kl. 18:00 (presis) «Vorspiel» i auditoriet v/ Erik Ohme som vil fortelle og vise bilder fra nasjonale flymuseer i Spania og Portugal, samt fra Imperial War Museum i Duxford, England.

• Kl. 19:15 Pizza og sosialt samvær. Deretter kan den enkelte litt etter eget ønske:

–  Besiktige verkstedet hvor verkstedleder Jan vil fortelle litt om status og planer for virksomheten der.

–  Spasere rundt i utstillingen å få vite litt mer om det enkelte fly og historien bak det, både fra fly-fadderne og andre som kan noe om dette.

Vi trenger bindende påmelding og en egenandel for mat og drikke på kr 75,-. Meld deg på med en mail til flysam@flysam.no innen tirsdag 1. desember.

Vi gleder oss til å se deg!

Et ambisjonsnivå og en retning er beskrevet

Sjefen for Luftforsvarsmuseet og hans NK – til daglig: Anders og Ole Sigurd, var innom Flysamlingen i går med gode nyheter om planene for videre arbeid med utvikling av Forsvarets flysamling Gardermoen.

Slik beskriver Anders veien videre:

«Forsvarets Museer (FM) har torsdag 12. november sammen med Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) fastlagt videre gang i arbeidet med FFG og drift.

Arbeidet vil være delt i to hoveddeler, på kort og lang sikt:

Langsiktig perspektiv
FAKT har tildelt FM et oppdrag om å utarbeide forslag til fremtidig organisasjon og driftsform ved FFG. Dette vil være et arbeid som produserer en skriftlig rapport som vil drøfte mulige veier videre både organisatorisk og driftsmessig, og vil munne ut i en anbefaling. Rapporten skal utarbeides av blant andre FAKT, FM og LMU med innspill fra relevante parter, ikke minst Venneforeningen ved FFG. Rapporten vil være ferdig 1. april 2016.

Kortsiktig perspektiv – 2016
På grunn av at arbeidet med en fremtidig driftsform ikke vil være ferdig før tidligst medio 2016, har FM og FAKT videre bestemt at en skal satse på å videreføre eksisterende aktivitet ved FFG på dagens nivå, eller om mulig noe høyere. Dette innebærer at flysamlingen som vanlig vil være stengt i januar 2016 for årlig vedlikehold, men deretter vil en åpne for publikum på linje med 2015 nivå. En ønsker så å øke tilgjengeligheten for publikum, d.v.s. utvide generelle åpningstider i forhold til 2015 så langt økonomi og ressurser tillater. Lukkede arrangementer, guiding og konferanser vil videreføres og forhåpentligvis øke i antall i 2016. Aktiviteten i verkstedet fortsetter på dagens nivå. I tillegg vil det muligens iverksettes mindre prosjekter ifm magasinering av gjenstander og reglementer.

Dette innebærer at det snarest må etableres en organisasjon som kan ivareta denne driften. Luftforsvarsmuseet vil, sammen med Venneforeningen, utarbeide et utkast til organisering. Deretter vil en starte rekruttering og bemanning av de forskjellige posisjoner slik at en er klar til aksjon i 2016.

Vi satser på økt aktivitet og publikums-tilstrømming neste år, og skal stå på for å ha alt på plass når vedlikeholds-perioden er over.»

Venneforeningen er svært glad for at arbeidet med å planlegge videre utvikling av Flysamlingen både på kort og lang sikt nå er i gang. Vi skal bidra med all vår erfaring og kompetanse for at resultatet skal bli best mulig og gleder oss til et fortsatt nært og godt samarbeid.

 

Medlemsmøte torsdag 12. november kl. 18:00. Nytt tema

Tema: Fotografering i flyhallen.

Den planlagte bildeserien må dessverre flyttes til nyåret.

Det blir likevel møte, og som vanlig blir det selvsagt vafler, kaffe og hyggelig samvær med folk med felles interesser.

Denne kvelden er Flyhallen åpen, med mulighet for å ta bilder av flyene der. Da har vi sjansen til å øve litt, både på bilder av hele flyet, nærbilder og forskjellige vinkler. Vi kan dessuten få tips av andre fotografer.

Etter møtet blir det lagt ut en link slik at dere kan sende inn de beste bildene. Vinneren blir annonsert på årets julemøte, som vil bli arrangert på Flysamlingen torsdag 10. desember.

Det blir også tid til en kaffekopp og en vaffel eller to.
Håper så mange som mulig får anledning til å komme.

Godt utvalg og gode priser

Sjeldent byggesett av en klassiker

Sjeldent byggesett av en klassiker

I november selger Venneforeningen ut bøker og plastbyggesett i museums-butikken til meget fordelaktige priser. Mye sjeldent – så kom og gjør et kupp før vi stenger. Vi har åpent hver søndag kl. 12:00 – 16:00  frem til og med 29. november. Velkommen! 4
Masse bøker og mange temaer

Medlemsmøte torsdag 8. oktober kl. 18:00

Bilde 2I samarbeid med våre NSFF-venner (takk for initiativet:) har vi gleden av å invitere til medlemsmøte:
Torsdag 8. oktober kl. 18:00 på Flysamlingen (Museumsvegen 35, 2060 Gardermoen) blir det igjen hyggelig prat, en vaffel eller to og visning av filmen «NOVA: B-29 Frozen in Time».

Filmen er fra 1996 og viser forsøket på å reparere og hente tilbake B-29 Superfortress, Kee Bird. Flyet nødlandet 21.februar 1947 i isen på nordvest bilde 3Grønland etter en topphemmelig rekognoseringstur opp til Nordpolen. I 1994 startet arbeidet med å restaurere flyet. Målsettingen var å sette det i flydyktig stand og fly det ut fra havaristedet.

Velkommen til en hyggelig kveld på Flysamlingen!

Arbeidet med å bringe Norseman R-AF tilbake i originale farger er på gang

Nils Mathisruds tegning av R-AF i original farger

Nils Mathisruds tegning av R-AF i originale farger

Verkstedet ved Flysamlingen har igjen tatt utfordringen! Nødvendig grunnarbeid før lakkering er i gang. Nå foretas hånd/våtsliping av hele flyet med nennsom hånd av de frivillige med faglig støtte fra Kjellermiljøet.

Tidsplanen er meget stram og verkstedleder Jan har vurdert om det blir nødvendig å innføre treskifts-ordning blant de frivillige;) Men, med høy effektivitet, lange dager og få kaffepauser kan dette unngås og fristen likevel overholdes. Det innebærer at flyet taues over til Gardermoen flystasjon tirsdag 29.9, – klar til lakkering der.  – Snart flyr hun igjen i riktig antrekk. Gjett om vi gleder oss!

Her jobbes det på alle sider og kanter

Her jobbes det på alle sider og kanter

Bygg modellfly i høstferien

Onsdag 30.9 og torsdag 1. oktober kl. 10:00-14:00 inviterer Flysamlingen Gardermoen, Venneforeningen til modellflybyggingskurs over to dager, enten flygende seilflymodell eller plastmodell for utstilling. Også i år stiller Åge og Jan opp som profesjonelle veiledere.

Dette til sterkt subsidiert pris p.g.a. øremerkede midler til barne- og ungdomsarbeidet = Kr 100,- inkl. byggesett som betales ved fremmøte.

Påmelding innen fredag 25. september til Åge tlf. 90 16 16 69

Foreldre/foresatte er velkommen til å være med.

Åge veileder unge modellflybyggere

Åge veileder unge modellflybyggere