Aud og Jan

God romjul!

Romjula er også en fin tid på Flysamlingen, – særlig når man har mye ugjort. Det har Venneforeningen etter et år hvor stort sett alle ressursene har gått med til å drifte museet.

Bruaseth-samlingen (ca. 750 modeller) har vi hatt i utstillingen i flere år, men ambisjonen er å gjøre den mer tilgjengelig som formidlings-objekt. Det skal oppnås ved at hver modell gis et eget nummer, flyene skal deretter fotograferes og logges med relevant informasjon for senere å kunne presenteres i en interaktiv løsning hvor publikum kan hente opp informasjon om hvert enkelt fly på en skjerm.

I dag har Aud og Jan som gode frivillige startet nummererings- og registreringsarbeidet. Planen er at denne første fasen av prosjektet skal være ferdig til gjenåpningen 6. februar.

Kjell fine håndskrift ble utnyttet til å nummerere alle skiltene

Kjells fine håndskrift ble utnyttet til å nummerere alle skiltene