Minneord Ingvald Hansen

Minneord Ingvald Hansen

Publisert av Ivar Strømstad den 05.06.24.

Venneforeningens æresmedlem, Ingvald Hansen døde brått 26. mai.

Ingvald Hansen var født på Voss i 1938. Han begynte på Flyvåpenets tekniske skole på Kjevik 17 år gammel. Etter endt rekruttskole og grunnkurs gikk ferden til Rygge og 330 skvadron. Her ble det utsjekk som crewchief på F-84G Thunderjet. Fire måneder senere tok han spesialistkurs på stempel- og jetmotorer på Kjevik. Etter kurset går turen til Bodø og 334 skvadron. Han fortsetter her som crewchief på F-84G, F-86F og F-86K. Da F-104G Starfighter ble levert til Luftforsvaret i 1963 ble 331 skvadron neste stopp. Her som crewchief, flightchief og hangarsjef i Anlegg 96.

Til sammen ble det 15 års tjeneste i Nord Norge før det i 1972 bar sørover igjen til jobb på motorverkstedet på Flystasjonen, Gardermoen. Hvor han ble kontrollør på C-130 Hercules og DA-20 Jet Falcon.

I perioden 1985 – 1989 ble han utpekt til å være Forsvarsmuseets kontakt på Gardermoen, og samtidig også ansvarlig for at Hangar D kunne holdes åpent for publikum. I 1989 ble Ingvald ansatt som avdelingsingeniør ved Forsvarsmuseet – en stilling han hadde i to år før han valgte å gå tilbake til Luftforsvaret. Der jobbet han som hangarsjef og fungerende sjef for Flyteknisk Skvadron før han i 1995 gikk av med pensjon etter 39 års tjeneste.

Ingvald har vært involvert i restaureringen av en rekke militærhistoriske fly som  Heinkel He-111P2 og Junkers Ju-52. Han var også med på å hente ned vraket av Ju-88 fra Nonsfjell.  Fotospiten og Norseman bidro han også til å sikre for ettertiden. 

I 2010 ble han tildelt Norsk Luftfartsmuseums hedersbevisning "Årets entusiast".

Han har sammen med tidligere avdøde Jan Severinsen, sikret dokumentasjon av Gardermoens historie. For dette arbeidet ble de to tildelt Ullensaker Kulturvernpris for 2010.

Ingvald har vært aktiv i Flysamlingen i hele dens eksistens. En periode var han også sjef for verkstedet. Venneforeningen har gjennom mange år nytt godt av hans innsats; Ingvald var med i styret fra starten og har blant annet fungert som både styreleder, nestleder og kasserer.

Ingvald Hansen var en særdeles kunnskapsrik venn og kollega i det flyhistoriske miljøet. Denne kunnskapen delte han gjerne på sitt rolige og stillferdige vis med alle som visste å benytte seg av den; - Ingvald kunne svare på det meste. Det blir et stort savn å ikke møte Ingvald Hansen i gangene på Flysamlingen hver tirsdag, men de gode minnene tar vi med oss videre.

Vi takker Ingvald for hans innsats og godt kameratskap. Våre varme tanker går til hans to døtre og resten av familien.

Fred over Ingvald Hansens minne.