Starfighter ute

Starfighter ute

Publisert av Ivar Strømstad den 16.11.22. Oppdatert 06.12.22.

Starfighter ute
Av Ivar Strømstad.

Hele historien om CF-104 Starfighter 886 kan du lese i Flysam nr. 1—2023.  Her skal vi konsentrere oss om å oppsummere prosjektet «Starfighter ute» så langt og planene fremover.

Major Utgård/Sjef Luftforsvarsmuseet (LMU) besluttet i 2020 at jageren skulle stilles ut utenfor Flysamlingen – en ny Gate Guardian.

Venneforeningen (VF) påtok seg deretter oppdraget om å utarbeide en plan med kostnadsestimat for å realisere prosjektet «Starfighter ute». Det ble nedsatt en prosjektgruppe for å utføre dette oppdraget. Entreprenørselskapet Ø. M. Fjeld ble bedt om å utarbeide en økonomisk beregning av hva prosjektet ville koste å gjennomføre. I februar 2022 la de fram et pristilbud på jobben. Sluttsummen var på over en million kroner! – For mye penger og VF måtte lete etter alternative løsninger.

Venneforeningen hadde god hjelp av Leon Gilinsky i Krankontrollen da F-5B halenr. 594 kom på søyle i 2015. Kunne han igjen tenke seg å stille opp? Parallelt hadde styreleder Helge kontakt med Jarle Nilsen som utrettelig hjelper oss på mange områder. Begge stilte velvillig opp. Dette er ja-mennesker som alltid ser muligheter. Deres kompetanse og betydelig nettverk bidro til at kostnadsrammen ble redusert til under det halve. – Optimismen spredde seg igjen i prosjektet!

VF besluttet å støtte prosjektet med inntil kr 250 000.  Det innebar at det manglet ca. kr 200 000 før vi hadde en fullfinansiering på plass, men LMU hadde ikke midler til å dekke inn dette.

Nye diskusjoner i styret og med nøkkelpersonene Jarle og Leon. En mulighet var å terminere hele prosjektet, men med tanke på alle timene de frivillige på verkstedet hadde brukt på å restaurere flyet og prosjektgruppens innsats for å utrede det tekniske og økonomiske, var dette en dårlig løsning.

Derfor vedtok styret i VF at prosjektet tross situasjonen, skulle gjennomføres, men at fullførelsen utsettes til neste år. I samarbeid med gode hjelpere, satses det nå på at det finnes sponsorer som kan bidra til fullfinansiering.

Planen for realisering i år var kommet langt og Jarle hadde fått sin gode venn Morten Kjosar i firmaet BGG Entreprenør til å stille opp; grave hullet til fundamentet, kulte og støpe sokkel mm – gratis! Videre hadde Leon forberedt produksjonen av stålkonstruksjonen med tegninger og styrkeberegninger.  Et samarbeidende firma i Gjerdrum; Jomek Sveis hadde påtatt seg å lage stålkonstruksjonen. Jarle hadde skaffet billige kumringer mm. Det ville vært ille om alt dette skulle være fånyttes med en utsettelse til neste år.

Så kom ideen: Vi starter opp i år; støper betongfundamentet og produserer nedre del av stålkonstruksjonen (den delen som skal ned i betongen).

Dette ligger innenfor kostnadsrammen som VF har sagt seg villig til å dekke. Så bruker vi vinteren til å skaffe midler til resten.

Når dette bladet leses, er årets mål nådd; Fundamentet er ferdig støpt. Til våren monteres resten av søylen og flyet blir deretter heist på plass.  - Da blir det fest!

Takk til alle som har bidratt. Venneforeningen er imponert over viljen som er vist til å hjelpe oss.