Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem i Venneforeningen. Gjennom det støtter du utvikling av Flysamlingen. I tillegg får du tre utgaver av bladet ‘Flysam’ hvert år og anledning til å delta på Venneforeningens Dag, dugnader i flyhallen osv.

Les mer
Da-20 Jet Falcon 0125 "Kongeflyet"

Da-20 Jet Falcon 0125 "Kongeflyet"

Et av høydepunktene i 2023 vil være Da-20 Jet Falcon 0125. Det såkalte "kongeflyet" med sin spennende historie skal tilbringe pensjonisttilværelsen i samlingen på Gardermoen.

Les mer
Venneforeningens æresmedlemmer

Venneforeningens æresmedlemmer

Fra Venneforeningens vedtekter: "Styret har fullmakt til å utnevne æresmedlemmer, men det må være et enstemmig styre som står bak utnevnelsen. Som æresmedlem kan velges de som gjennom lang tid har bidratt vesentlig til realisering av FGV´s målsetting."

Les mer