Venneforeningen er støtteforening for Flysamlingen med røtter mer enn 20 år tilbake i tid. For tiden har foreningen nærmere 700 medlemmer.
Venneforeningen har som hovedoppgave å støtte utviklingen av Forsvarets Flysamling. Dette gjør vi gjennom direkte økonomisk støtte, frivillig innsats i prosjekter og ved ulike arrangementer.
Venneforeningen vil også  bidra til nytenkning og utvikling av Flysamlingen i samarbeid med ledelsen.