Venneforeningen er  støtteforening for Flysamlingen med røtter mer enn 20 år tilbake i tid. For tiden har foreningen nærmere 700 medlemmer.
Venneforeningen har som hovedoppgave å støtte utvikling av Forsvarets Flysamling. Dette gjør vi gjennom direkte økonomisk støtte og frivillig innsats i prosjekter. Samtidig vedlikeholder vi flyene i utstillingen.
Vi har også et eget stort flyverksted på Flysamlingen hvor vi restaurerer «nye» fly som skal inn i utstillingen. Som Venneforening er det også vår oppgave å bidra til nytenkning og utvikling av Flysamlingen i samarbeid med ledelsen.