Peter Lynge Nissen

Peter Lynge Nissen

Venneforeningens æresmedlem Peter Lynge Nissen fyller 100 år 8. januar.

Nissen tok eksamen artium i 1943. Siden dette var under den tyske okkupasjonen, flyktet han fra Norge for å slutte seg til motstandsbevegelsen. Han reiste til England via Sverige i 1944 og sluttet seg til Luftforsvaret i eksil. Han ble dekorert med Deltakermedaljen og Legion of Merit.

Nissen fortsatte i Luftforsvaret etter krigen og avla eksamen ved Luftkrigsskolen i 1951. Etter å ha vært skvadronsjef ved flere skvadroner, blant annet 335 skvadron 1961 og 1962, tjenestegjorde Nissen i 1963 som kontingentsjef for de norske styrkene som deltok i Kongokrisen. Nissen var deretter stasjonssjef ved Bardufoss flystasjon fra 1968 til 1973. Hans siste stilling i Luftforsvaret var som flyattasjé i Washington D.C. 1973 til 1975.

Etter dette hadde han en lang sivil karriere bla. fra Offshore Helicopters/Helikopterservice, Fred. Olsens Flyselskap og Widerøe. (kilde: Wikipedia)

Venneforeningen har hatt en prat med Nissen som fortsatt er svært så oppegående. Han har likevel pga. helsesituasjonen til sin samboer flyttet til Yttersølia sykehjem i Larvik sammen med henne.

Flysamlingen Gardermoen, Venneforeningen gratulerer Peter med det store jubileet og takker for hva han gjennom tiden, har gjort for Flysamlingen Gardermoen og dens Venneforening.