"Flying Jokers" m/årsmøte

"Flying Jokers" m/årsmøte

Publisert av Ivar Strømstad den 26.03.23.

Venneforeningens årsmøte ledet av styreleder Helge Enger, ble gjennomført med vanlige årsmøtesaker. Vi takker alle fremmøte for et godt og  hyggelig møte. En spesiell takk til Generalløytnant (p) Eyvind Schibbye som holdt et interessant foredrag om "Flying Jokers", som han  var leder for fra høsten 1957 til vinteren 1960/61.