Bli medlem

Bli medlem

Publisert av Ivar Strømstad den 31.12.22.

Medlemsfordeler:

 • Gratis inngang på Flysamlingen

 • Medlemsbladet "Flysam" tre utgaver årlig

 • Spennende flyforedrag

 • Delta i arbeidet ved flysamlingen (hvis du ønsker det)

 • Medlemsmøter & samlinger

 • Møte andre flyentusiaster

Du kan melde deg inn HER

 

Medlemsvilkår og Personvernerklæring:

For Flysamlingen Gardermoen Venneforeningen er det viktig å behandle dine personopplysninger på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og regler. Med EUs nye personvernforordning (GDPR), som trer i kraft den 25. mai 2018, skjer en positiv endring som gir deg mer kontroll over hvordan dine opplysninger håndteres og større sikkerhet rundt dine personlige opplysninger. Vi har derfor oppdatert vår personvernpolitikk med informasjon om hvordan vi samler, lagrer og behandler opplysningene dine. Vi har også beskrevet tydeligere hvordan du kan kontakte oss for å utøve rettighetene dine. Du behøver ikke foreta deg noe i forhold til dette, men hvis du ønsker å vite mer, kan du når som helst lese vår personvernpolitikk. Vi vil forsette å sørge for at du ikke går glipp av alt det spennende som hender i vår verden, som oppdateringer, siste nytt og tilbud på våre produkter.

MEDLEMSVILKÅR:

Flysamlingen Gardermoen Venneforeningen skal støtte utvikling og drift av Forsvarets Flysamling Gardermoen

For å være medlem av Venneforeningen samtykker du en eller flere kommunikasjonsformer i form av post, e-post og/eller SMS. Du kan ikke være medlem uten at en er valgt.

Som medlem samtykker du i at Venneforeningen kan sende deg relevant informasjon via SMS og/eller e-post/post. Du velger selv i hvilken kanal du ønsker å bli kontaktet. SMS kan kun sendes til mobilabonnenter som er tilknyttet det norske mobilnettet.

Som medlem samtykker du i at Venneforeningen kan lagre opplysninger om deg som grunnlag for ditt medlemskap. Du kan lese mer om ditt personvern under avsnittet «Hvordan håndteres mine personopplysninger?»

 • Medlemskapet er koblet mot din medlemsID som også fungerer som identifikasjon.
 • Flysamlingen Gardermoen Venneforeningen, Museumsvegen 35, 2060 Gardermoen er ansvarlig for behandling og oppbevaring av dine personopplysninger. Venneforeningen lagrer og behandler personopplysningene i forbindelse med statistikk, typisk som grunnlag for utsendelse av medlemskontingent og medlemsbladet Flysam. Informasjonen du oppgir benyttes kun av Venneforeningen til å gi deg bedre service og tilbud. Personopplysninger utleveres aldri til utenforstående. Du har rett til å få informasjon om dine personopplysninger som er lagret hos Venneforeningen uansett hvordan disse er registrert.
 • Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap i Flysamlingen Gardermoen Venneforeningen. Dette kan gjøres via e-post flysam@flysam.no eller ved å kontakte vår økonomiansvarlig på telefon 913 26 190. Etter 30 dager vil alle dine personopplysninger bli slettet. Venneforeningen forbeholder seg retten til å fravike dette punket ved forsøk på svindel.
 • Medlemmene er selv ansvarlige for å informere om endringer i kontaktinformasjon som navn, adresse, mobilnummer og e-post.
 • Venneforeningen kan gjøre endringer i vilkårene for medlemsskapet. Endringer i vilkårene varsles til medlemmer senest 4 uker før endringen trer i kraft.
 • Medlemsskapet gjelder inntil den sies opp av en av partene.

 

PERSONVERNERKLÆRING:

HVORDAN HÅNDTERES MINE PERSONOPPLYSNINGER?

Det er Venneforeningen som er behandlingsansvarlig etter de gjeldende reglene(GDPR) om beskyttelse av personopplysninger.

Dette er personopplysningene vi behandler:

 • Personopplysninger du registrerer når du blir medlem og når vi oppdaterer din profil, som f. eks. navn, mobilnummer, e-postadresse, fødselsår etc. Informasjonen du oppgir vil også kunne bli oppdatert via oppslagstjenester, eller via sosiale medier du gir oss tilgang til.
 • HVA BRUKES MINE PERSONOPPLYSNINGER TIL:
 • Ved å oppgi dine personopplysninger gir du ditt samtykke til at vi bruker dine opplysninger til å levere den servicen du forventer, som nærmere spesifisert gjennom formålene nedenfor.
 • Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:
 • For å opprette og håndtere din personlige medlemskonto.
 • For å kunne gi deg relevant innhold, kommunikasjon og tilbud, gjennom automatisert profilering og vurdering. Å profilere vil si å analysere personopplysninger.
 • For å kunne gi deg best mulig hjelp når du kontakter oss
 • For å kunne informere deg om tjenester som forbedrer din medlemsopplevelse hos oss. For eksempel nye samarbeidspartnere, nye betalingsløsninger eller andre nye tjenester som du selv kan ta stilling til om du vil benytte eller ikke.

DELER DERE MINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi deler kun dine personopplysninger med våre leverandører innenfor kommunikasjonstjenester og teknisk support. Disse leverandørene trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss innenfor rammene av de behandlingsaktiviteter som fremgår av disse medlemsvilkår. Vi har databehandleravtaler med de aktuelle leverandørene som setter tydelige begrensninger for hvordan de kan bruke dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk.

HVOR LAGRES MINE PERSONOPPLYSNINGER?

Alle personopplysningene dine lagres i Norge.

HVORDAN KAN JEG ADMINISTRERE MINE PERSONOPPLYSNINGER?

 • Du kan når som helst velge å endre dine personopplysninger, og du kan når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke, noe som vil innebære at medlemskapet avsluttes. Dette gjøres ved å kontakte oss for å få hjelp.
 • Ønsker du innsyn i dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
 • Ønsker du å få dine personopplysninger korrigert, har du rett til å be om dette.
 • Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre dette så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de.
 • Ønsker du å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
 • Du vil motta informasjon fra oss hvis vi gjør korrigeringer eller sletter dine personopplysninger, eller hvis vi begrenser behandlingen.
 • Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.
 • Du har rett til å gi beskjed dersom du mener vi ikke behandler dine personopplysninger ihht samtykket du har gitt oss.
 • Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke
 • Ønsker du ikke at vi benytter automatiserte avgjørelser og profilering av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til medlemskap i vårt fordelsprogram.

HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE MINE?

Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

HVOR LENGE LAGRER VI DATA?

Dine persondata blir lagret så lenge du er aktivt medlem hos oss, og ikke selv velger å melde deg ut av Venneforeningen. Hvis du ikke har betalt din medlemskontingent s i løpet av 01 mnd etter forfall, vil vi avslutte ditt medlemskap og slette dine persondata, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de, jf. GDPR art. 17. Vi vil informere deg 1 uke før vi avslutter ditt medlemskap.

HVORDAN SIKRER DERE MINE PERSONDATA?

Vi lagrer personopplysningene dine i våre operativmiljøer. Miljøene bruker standard sikkerhetsmetoder for å forhindre uautorisert tilgang. Vi følger felles standarder for å beskytte personopplysninger og sensitiv informasjon.

HVORDAN FUNGERER REGELVERKET RUNDT PERSONOPPLYSNINGER?

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Venneforeningen som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler, dvs. «behandlingsansvarlig». Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes i Norge. Du har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen som gjøres av behandlingsansvarlig i forbindelse med disse medlemsvilkårene.

KONTAKTINFORMASJON

Behandlingsansvarlig er Flysamlingen Gardermoen Venneforeningen, Museumsvegen 35, 2060 Gardermoen, Norge. Har du spørsmål rundt ditt medlemskap eller dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Dette kan gjøres via e-post flysam@flysam.no eller ved å kontakte vår økonomiansvarlig på telefon 913 26 190.