Informasjon fra styreleder i Venneforeningen

Informasjon fra styreleder i Venneforeningen

Publisert av Ivar Strømstad den 10.01.23. Oppdatert 12.01.23.

Som de fleste av dere vet, har Venneforeningen påtatt seg oppgaven å få CF104 Starfighter opp på stake utenfor Flysamlingen. Arbeidet er godt i gang og forventes ferdigstilt i løpet av 2023. Det er nedsatt en prosjektgruppe som står for mye av arbeidet.

De siste dagene har det dukket opp rykter og påstander om at Venneforeningen ikke har alle formaliteter i orden vis-a-vis Forsvarsbygg. Utsagn som "Forsvarsbygg er drit forbanna på Venneforeningen fordi de har tatt seg til rette" eller "Forsvarsbygg er frustrert over at Venneforeningen har satt i gang gravearbeid uten tillatelse".

Heldigvis er alle disse påstandene bare oppspinn. Høsten 2022 har vi hatt kontakt med Forsvarsbygg tre ganger; en gang var det Anders Utgård som hadde møte med dem og refererte våre planer. Forsvarsbygg hadde ingen innvendinger. Jeg hadde kontakt med Forsvarsbygg 1. og 2. november 2022 og la fram våre planer på nytt. Det gjaldt hvor vi skulle grave og hvor dypt vi skulle, påvisning av evt. kabler på forhånd, Felling av 1 - 2 trær, bortkjøring av overskuddsmasse og støping av fundament. Forsvarsbygg fikk selvsagt opplysninger om hvilke firmaer som skulle utføre hva. Forsvarsbygg hadde ingen innvendinger og vi fikk klarsignal til å iverksette.

Etter at jeg ble kjent med ryktene som spredte seg om dette, tok jeg på ny kontakt med Forsvarsbygg mandag 09.01.23. Jeg har snakket med begge saksbehandlere som jeg var i kontakt med i høst. Begge bekrefter at alt er i sin skjønneste orden. En av dem sier til og med "dette er ikke noe stor sak for Forsvarsbygg, det er jo bare et hull i bakken". 

Som leder i Venneforeningen har jeg reagert sterkt på ryktene som har oppstått. Verken jeg, venneforeningen eller prosjektgruppa vil ha på oss at vi har gjort noe ulovlig. Det samme gjelder naturligvis også de firmaene vi har samarbeidet med og som velvillig har sponset en del av dette. Alt er rapportert til kaptein Sørensen i LMU i Bodø.

Jeg håper at denne redegjørelsen bidrar til å få slutt på ryktespredningen. Hvis det er noen av dere som ønsker flere detaljer omkring dette, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Helge Enger

Leder i Venneforeningen