Nytt medlemsblad på vei

Nytt medlemsblad på vei

Nærmere 700 eksemplarer av FLYSAM nr. 1/2024 er i dag pakket sammen med giro m/medlemskort for 2024. Betalingsfrist er satt til 20. mai. Siden vi ikke helt vet hvor lang tid det tar før alle eksemplarer når den enkeltes postkasse, kan kanskje betalingsfristen for enkelte synes noe kort. Håper likevel dette ikke skaper problemer. God lesning!